وب سایت رسمی امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت افتتاح شد
دو شنبه 4 خرداد 1394 ساعت 12:30
 
  
 
امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت
 


صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد


  وظایف و ماموریت ها
وظایف و ماموریت های امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت
دو شنبه 4 خرداد 1394 ساعت 11:58

صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد


پیوند ها

پیوند ها
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir