صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد


  توسعه خدمات درمانی در شهرستانها با مشارکت خیران
وزیر بهداشت: توسعه خدمات درمانی در شهرستانها با مشارکت خیران و بخش خصوصی ،مراجعات به مراکز استان را کاهش می دهد
يك شنبه 17 خرداد 1394 ساعت 15:16

  در بودجه امسال از خیرین حمایت می شود
وزیر کشور گفت : درقالب بودجه امسال به منظور حمایت از اقدامات وبرنامه های خیرین درحوزه های مختلف، تبصره هایی درنظر گرفته شده است.
يك شنبه 17 خرداد 1394 ساعت 15:14

  وب سایت رسمی امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت افتتاح شد
دو شنبه 4 خرداد 1394 ساعت 12:30

  وظایف و ماموریت ها
وظایف و ماموریت های امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت
دو شنبه 4 خرداد 1394 ساعت 11:58

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد


پیوند ها

پیوند ها
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir