بسمه تعالی


گزارش عملکرد 3ماه پاییز931. نشست مشترک مسئولین دانشگاه با خیر محترم جناب آقای رضا شفیع زاده برای ساخت بیمارستان جدید اطفال امیرکلا با امضاء پیش نویس اولیه
2. تشکیل جلسه با هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان بابل برای هماهنگی برنامه همایش دعوت از خیرین شهرستان بابل
3. شرکت در اولین همایش دو روزه قائم مقامان ریاست در حوزه مشارکتهای اجتماعی وزارت متبوع
4. تشکیل جلسه هماهنگی با ارائه ریزبرنامه با ریاست محترم دانشکده پزشکی برای همایش سی امین سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت هماهنگی بین واحدهای دانشگاه
5. شرکت در جلسه هم اندیشی و هماهنگی مسئولین ارشد شهرستان با مسئولین دانشگاه و مدیران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل برای رفع مشکلات بین بخشی این مرکز بزرگ آموزشی درمانی شهر
6. شروع اقدامات برای هماهنگی پروژه اهداء زمین از طرف خیر محترم آقای عبدالرحیم امیرپور برای ساخت مرکز بهداشتی درمانی شهری ملاکلا بابل که قرارداد فی مابین امضاء و بزودی اجرای پروژه آغاز خواهد شد.
7. تشکیل جلسه با حضور نمایندگان حوزه های مختلف دانشگاه برای چگونگی احصاء و تهیه "بسته های سلامت" دانشگاه برای چاپ و ارائه به خیرین که بزودی نیازمندیهای دانشگاه در حوزه های گوناگون تکثیر و چاپ خواهد شد.
8. نشست با مدیر پژوهشی دانشگاه برای تبیین موضوع : ابعاد خیر در حوزه پژوهشی
9. نشست مشترک مسئولین دانشگاه با خیر محترم جناب آقای احمد ابراهیم نژاد جهت اهداء 500 متر زمین برای ساخت خانه بهداشت روستای شهیدآباد بابل که قرارداد فی مابین به امضاء رسیده است.
10. شرکت در جلسه هیأت مدیره بیمارستان شهید رجایی بابلسر و تبیین واحد مشارکتهای اجتماعی همراه با پیشنهاد تشکیل شورای مشارکت های مردمی در بیمارستان که به تأیید رسید.
11. تبیین اهداف همایش دو روزه وزارت متبوع، امور مشارکتهای اجتماعی در هیأت رئیسه دانشگاه با دعوت به همکاری از معاونین دانشگاه
12. برگزاری دومین جلسه هماهنگی با مجمع خیرین سلامت بابل
13. نشست مشترک روسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل با ریاست محترم سازمان صدا و سیمای استان مازندران با موضوع همکاری فی مابین بویژه بحث « سلامت در سیمای مازندران»
14. برگزاری اولین جلسه مشترک مسئولین دانشگاه با مدیران عامل خیریه های شهرستان بابل و همفکری و تبادل نظر برای رفع مشکلات و موانع واحدهای مذکور و اعلام آمادگی دانشگاه برای همکاری فی مابین (برای اولین بار در تاریخ دانشگاه چنین هم نشینی کاری با حضور ریاست محترم دانشگاه به انجام رسید.)
15. نشست مشترک با ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل و امضاء تفاهم نامه مشترک بر مبنای تفاهم نامه وزرای محترم بهداشت و آموزش و پرورش با تشکیل کارگروه از مسئولین دو واحد مذکور
16. نشست و هماهنگی با مدیر عامل انجمن خیریه امداد سرطان ایران جهت رفع مشکلات مرکز مذکور و همکاری مشترک
17. نشست با دفتر فنی دانشگاه برای پیگیری زمین های اهدایی خیرین به دانشگاه جهت ساخت مراکز بهداشتی درمانی
18. شرکت در جلسه تحول سلامت دانشگاه با حضور اعضاء هیأت رئیسه ، مدیران و مسئولین ارشد حوزه درمان و بیمارستان های تحت امر دانشگاه و تبیین فعالیت ها و مأموریت حوزه مشارکت های اجتماعی و چگونگی نقش مردم در ارتقاء حوزه فعالیتی مراکز درمانی
19. نشست با ریاست محترم اداره اوقاف شهرستان برای همکاری مشترک فی مابین
20. جلسه هماهنگی و اجرایی با مدیر محترم IT دانشگاه جهت ایجاد لینک امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه و ایجاد فضای مجازی برای انعکاس فعالیت ها که لینک موصوف هم اکنون ایجاد شده است.
21. امضاء قرارداد نامه دانشگاه و خیر محترم جناب آقای نصراله علیزاده برای ساخت خانه بهداشت شهیدآباد
22. شرکت در کارگروه اداره کل اقتصاد و دارایی استان با موضوع : نقش اجتماع و مردم در برنامه های اقتصادی 5 ساله ششم
 

     
 
>


پیوند ها

پیوند ها
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir